GTÜ-TTO

Bilgi'nin katma değere dönüştüğü yer...

Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi, GTÜ’de üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi, üniversite ile sanayi arasındaki mevcut işbirliklerinin geliştirilmesi, proje fikirlerinin ve fon imkânlarının duyurulması, patent başvurularının yapılması ve girişimciliğin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla GTÜ Rektörlüğü’nün bir birimi olarak 4 Eylül 2013 tarihinde kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

1 Ocak 2015 tarihinden itibaren ise TÜBİTAK’ın 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanmış ve desteklenmeye başlamıştır. GTÜ-TTO olarak akademisyenlere, öğrencilere, sanayicilere ve girişimcilere hizmet vermek amacıyla bünyemizde Eğitim, Tanıtım ve Farkındalık, Ulusal ve Uluslararası Fonlar, Üniversite-Sanayi İşbirliği, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları, Girişimcilik ve Kuluçka birimleri bulunmaktadır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ!