HAKKIMIZDA

Home Hakkımızda
Vector01
Hakkımızda

Biz kimiz ?

3 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete’de 30369 sayılı Bakanlar  kurulu kararı ile Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme  Bölgesi ilan edildi.

Güçlü Ar-Ge olanakları olan Gebze Teknik Üniversitesi  kampüsünün 172.502,17 m ’lik alanı GTÜ Teknopark’a tahsis  edilmiştir.

Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde ağırlıklı  olarak; Savunma, Havacılık ve  Uzay Sanayii, Enerji, Otomotiv, Bilgi Teknolojileri, BioTeknoloji – Medikal, Nanoteknoloji, Finans ve Yazılım Teknolojileri alanlarında AR-GE  üssü olacaktır.

triangle9

GÖREVİMİZ

Güçlü Araştırma – Geliştirme Birikimi ve Altyapısı  ile Nitelikli Bilginin İleri  Teknolojiye Dönüştürülerek, Katma Değerli Endüstri Oluşturulmasını Sağlamak

img-04
GTÜ tEKNOPARK

AMAÇLARIMIZ

Türk sanayinin bilimle bütünleştirerek AR–GE Odaklı Üniversite-Sanayi İşbirliği ortamı yaratmak, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek. İleri Teknolojik Bilgi  Üretim, Uygulama ve Yöntemleriyle Yerli ve  Milli Sanayiiyi geliştirmek, uluslararası rekabet  gücünü artırmak. Öz kaynak kullanımını etkin kılarak maliyeti düşürmek, dış kaynak ve ithalatın payını asgariye indirmek, üretim ve ihracatı azami seviyeye çıkarmak, ihtiyaçları dışa bağımlılıktan çıkartıp karşılamak. Nitelikli iş gücü, verimlilik ,ürün kalitesi ve standartlarını yükseltmek, yeniliklere öncülük etmek, teknoloji  yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli  işletmelerin  ileri teknolojilere uyumunu sağlamak. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararlarına uygun yatırım olanakları  sunmak, araştırmacı ve nitelikli  iş gücüne iş imkanı  yaratmak. Teknoloji transferine yardımcı olmak  ve ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin girişini hızlandıracak altyapıyı hazırlamak .

vec02
GTÜ TEKNOPARK

hEDEFLERİMİZ

GTÜ, yeni kurulan Teknoparkı ile sadece Türkiye’nin liderliği değil, Dünyanın da sayılı AR-GE üslerinden biri olmayı hedeflemektedir

TANITIM SLAYTLARI

GTÜ TEKNOPARK TANITIM (TR)

GTÜ TEKNOPARK TANITIM (İNG)