Bilimi endüstriyle bütünleştiren, doğayla iç içe örnek bir teknopark

Contacts

Gebze Teknik Üniversitesi Teknopark A.Ş. 41400 Gebze/KOCAELİ

teknopark@gtu.edu.tr

(0262) 605 2546

Duyuru Genel

Gebze Teknik Üniversitesi Teknopark A.Ş. Mal Alım İhale Komisyon Kararı

Gebze Teknik Üniversitesi Teknopark A.Ş.’nin Doğu Marmara Kalkınma Ajansından aldığı  “TR42/19/ÜRETİM/0022 nolu Tasarım Odaklı Prototip Geliştirme Merkezi” projesi kapsamında “ Mal Alımı işi (Cihaz) için ” 21 Ocak 2021 Perşembe günü, saat: 10:30 da yapılan ihaleye iştirak etmek üzere 2 (iki) firma şartname satın almış, istekli sıfatıyla 2 (iki) firma iştirak etmiştir.

İhaleye dosya teslim eden firmaların zarfları tek tek kontrol edilmiş olup,  uygun olduklarına karar verilerek,  komisyonca tutanak altına alınmıştır.

Komisyon başkanı; komisyon üyeleri ve firma yetkilileri huzurunda teslim alınan ihale zarflarının alınış sırasına göre açılmasına geçmiştir.

Teklif edilen fiyatların açıklanması sonucunda, aşağıdaki fiyat listesi oluşmuştur.

İsteklilerin Teklif Ettiği Bedeller

İsteklinin Adı/Ticaret Ünvanı Teklif Ettiği Bedel (TL)
01-RENİS DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.               178.600,00
02-3DÖRTGEN TEKNOLOJİ BİLİŞİM HİZMETLERİ SAN. ve DIŞ TİC. A.Ş. 193.700,00

 

Firmaların, ihaleye  teklif ettikleri fiyatlar, firma yetkilileri ve hazır bulunanların huzurunda tek tek açıklanarak, belgelerin varlık yokluk kontrolüne geçilmiştir.

İhaleye katılan firmaların ihaleye sunduğu belgelerin kontrolüne geçilmiş, eksik belge/belgelerin olmadığı tespit edilerek tutanağa bağlanmıştır.

Komisyon başkanı, katılımcıların huzurunda katılımcılara kapalı olmak üzere,  ileriki bir tarihte, iştirak eden firmaların dosyalarının içerik bakımından incelemek,   değerlendirmek ve ihaleyi sonuçlandırmak üzere toplantıyı kapatmıştır.

İhaleye iştirak eden firmaların idari ve teknik şartnamemize hitaben sundukları belgelerinin bire bir kontrolü sonucunda, ihaleye 2. sırada dosya sunan  “3DÖRTGEN TEKNOLOJİ BİLİŞİM HİZMETLERİ SAN. ve DIŞ TİC.A.Ş. uygunluk sağladığı, 1. sırada dosya sunan “RENİS DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.’nin İhale Teklif Dosyası-Teknik Şartname Standart Formu (Söz.Ek:2b) Teknik Özellikler Bölümünde 2 numarada yer alan “3B Yazıcı Paketi” için sunduğu teknik özellikler, işin uzmanı kişilerce teknik şartnamemizle karşılaştırarak hazırladığı raporda (Ek:1) uygunluk sağlamadığı detaylı olarak belirtildiği  görülmüştür.

İhaleye altı adet cihaz bir bütün olarak çıkılmış olup, kısmi teklife kapalı olduğundan ve İhale Teklif Dosyası-Teknik Şartname Standart Formu (Söz.Ek:2b) Teknik Özellikler Bölümünde 2 numarada yer alan “3B Yazıcı Paketi” için istenilen teknik özellikleri sağlayamadığından dolayı, “RENİS DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.’nin ihale dışı kalmasına karar verilmiştir.

Bu aşamadan sonra, istekliler tarafından ihaleye sunulan fiyat teklifinde, en düşük ve en  avantajlı fiyat tespitinin belirlenmesine geçilmiştir.

İhaleye 2. sırada dosya sunan ‘3DÖRTGEN TEKNOLOJİ BİLİŞİM HİZMETLERİ SAN. ve DIŞ TİC.A.Ş.nin 193.700,00 (Yüzdoksanüçbinyediyüz)TL.si fiyat teklifi, en düşük ve en avantajlı fiyat teklifi olduğunu belirlenmiştir.

Bu nedenle,

Doğu Marmara Kalkınma Ajansının belirlediği İhale yönetmeliği kapsamında, İhale komisyonu, ekonomik açıdan   en avantajlı teklif tespitinde en düşük fiyat esasının uygulanmasıyla; ihaleye, 193.700,00 (Yüzdoksanüçbinyediyüz ve Sıfır kr) TL.sı  fiyat  teklifinde bulunan 3DÖRTGEN TEKNOLOJİ BİLİŞİM HİZMETLERİ SAN. ve DIŞ TİC.A.Ş.  nin uhdesinde  bırakılmasına ,ayrıca alınan bu kararında ihale yetkilisin onayına sunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Ek: GTÜ TEKNOPARK A.Ş. İHALE KOMİSYON KARARI

Teknik Rapor İncelemesi

Author

itwhzn

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir